Επισκευή Υπολογιστών

Υπολογιστές αγορασμένοι μετά από το 2005 έχουν την δυνατότητα να δεχτούν τις καινούριες τεχνολογίες και λειτουργικά με πολύ μικρό κόστος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Κάντε τον υπολογιστή σας να μη διαφέρει σε δυνατότητες από έναν καινούριο.

Αντικατάσταση Motherboard

Αντικατάσταση καμένης η παλιάς Motherboard με καινούργια. Η καινούργιας τεχνολογίας M/B υποστηρίζει πιο σύγχρονα ανταλλακτικά, όπως μνήμες ή σκληρό δίσκο και ενισχύει τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.

Χρέωση: 20€

Αντικατάσταση Σκληρού

Αντικατάσταση σκληρού, μεταχειρισμένου η καινούριου και εφόσον το επιθυμείτε, ανάκτηση δεδομένων του παλιού σας. Με την αντικατάσταση αυξάνετε την επίδοση του συστήματος σας και εξασφαλίζετε μέγιστο χώρο ώστε να κατεβάζετε τις αγαπημένες σας ταινίες.

Χρέωση: 10€

Αναβάθμιση μνήμης

Αντικατάσταση ή αναβάθμιση μνήμης καινούργιας η μεταχειρισμένης. Αυξάνει δραματικά τις επιδόσεις του συστήματος σας και είναι μία αναγκαία αναβάθμιση καθώς οι απαιτήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων αυξάνονται συνέχεια.

Αλλαγή τροφοδοτικού

Αντικατάσταση καμένου τροφοδοτικού. Μετά από διακοπή ρεύματος είναι συχνό φαινόμενο ο υπολογιστής σας να αρνείται να ανοίξει. Κύριος λόγος είναι βλάβη στο τροφοδοτικό.

Καθαρισμός και συντήρηση υπολογιστή

Καθαρισμός υπολογιστή σε Software και Hardware. Περιλαμβάνει καθαρισμό πύργου από σκόνες και καινούρια θερμαγώγιμη στον επεξεργαστή ,έλεγχο H/W και συντήρηση S/W. Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και εγγυούμαστε σωστή λειτουργεία.